Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN
Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Chi tiết

Bị công an tịch thu do mua nhầm của gian, làm thế nào lấy lại tiền?

Tôi không biết đây là của gian, tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã bỏ ra do mua nhầm. Ai sẽ hoàn tiền cho tôi, khi nào?

trang web Chính phủ
đoàn luật sư Tp.Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ tư pháp
cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia
backtop