Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN
Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền? - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TUYỀN

Chi tiết

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh được sử dụng xe công bao nhiêu tiền?

Theo quyết định 32/2015 của Thủ tướng, bộ trưởng, bí thư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được phép sử dụng ôtô với giá tối đa 1,1 tỷ đồng.

trang web Chính phủ
đoàn luật sư Tp.Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ tư pháp
cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia
backtop