âfaadhasvdjb

âfaadhasvdjb

âfaadhasvdjb

âfaadhasvdjb

âfaadhasvdjb
âfaadhasvdjb

Chi tiết

Cách khiếu nại đúng khi không bằng lòng giá bồi thường đất

Gia đình tôi không đồng ý với giá đền bù trong quyết định bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do chủ tịch quận ký thì phải làm gì?

Cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này? Thời gian giải quyết bao lâu? Khi nào tôi có thể khởi kiện vấn đề này ra tòa?

trang web Chính phủ
đoàn luật sư Tp.Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ tư pháp
cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia
backtop